Medlemskap

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I LITTERATURFÖRENINGEN!

Hör av dig till Katarina Norrgård per mail: kassor(at)litteratur.ax eller tel. 040-827 3419 om du vill bli medlem i föreningen.

Medlemsavgiften betalas årligen in på föreningens konto. Avgiften är 10 euro för vuxna och 5 euro för barn och ungdomar under 20 år. Vi har även en familjeavgift, som är 20 euro. Om du vill betala den, var snäll och uppge namnen på familjemedlemmarna vid betalning.
Kontonumret är FI44 6601 0003 6191 11

Ålands litteraturförening har för närvarande ca 60 medlemmar, varav 7 organisationer, och vill gärna fortsätta växa. Medlemskapet kräver inte några speciella förmågor eller kunskaper, utan är öppet för alla litteraturintresserade (läsare eller skrivare) i olika åldrar.

Erbjudanden för medlemmar

Som medlem får du 10% rabatt på bokinköp på Mariehamns bokhandel och Lisco. Dessutom får du ett medlemsbrev några gånger per år, med information om aktuella evenemang.

Från och med 2010 är vi medlemsförening i ABF. Tack vare det får du erbjudanden på en del kurser och föreläsningar. Närmare info hittar du på ABF:s hemsida: www.abfaland.ax eller per tel. 16707 / 0400 784871, studieledare Mia Hanström. Välkommen med förslag om t.ex. kurser eller grupper som vi kunde samarbeta kring.

 

namn telefon e-post
Ordförande Carina Karlsson 040 7046196 poet.carina(at)aland.net
Vice ordförande Sara Bru 0457 3441155 sarabru1(at)hotmail.com
Sekreterare Kerstin Kronqvist 040 7158513 kerstin.kronqvist(at)aland.net
Kassör Katarina Norrgård 040 8273419 kassor(at)litteratur.ax
Monica Holmström monika.holmstrom(at)hotmail.com
Elisabeth Ekman elisabeth.bettan.ekman(at)gmail.com
Kristina Svedmark ksvedmark(at)aland.net
Igge Holmberg igge.holmberg(at)lagtinget.ax
Hedvig Stenros hedvigstenros(at)gmail.com
Suppleant Tomi Riitamaa tomi.riitamaa(at)gmail.com
Suppleant Eva Johansson eva.johansson(at)gymnasium.ax
Suppleant Ben Listherby ben.listherby(at)aland.net
Suppleant Ingemar Johansson ingemarj681(at)gmail.com

Lämna ett svar