Skrivkurs med retreat, hälsningar från Birgitta

Det finns ännu platser kvar på skrivkursen med retreat den 19-21.10 i Eckerö, med Birgitta Boucht och Kent Danielsson som ledare.

Här en liten hälsning från Birgitta:

LÅT DIG ÖVERRASKAS!

”En skrivarkurs kombinerad med meditation och tystnad ger nya insikter. Ur tystnadens djup stiger ett levande språk. I samtalen kring texter hittar vi glömda sidor av oss själva. I improviserade övningar låter vi oss fångas av stundens magi! ”

”Slut ögonen, sträck ut handen, vad finner du på handflatan?”

Om det blir som det brukar kommer vi att skratta mycket. Kanske också gråta. Allt är möjligt när man skriver.

Glöm inte att ta med papper och penna.