Intresse för bokcirklar

Finns det personer som är villiga att leda eller delta i bokcirklar?

Du är välkommen att kontakta Carina Karlsson

poet.carina@aland.net eller gsm 040 7046196