Medlemsavgifter 2013

Medlemsavgiften per år är fortsättningsvis 10 euro, barn och ungdomar betalar 5 euro och familjemedlemskapet kostar 20 euro .

Betalas till ÅAB konto 660100-3619111

Ange namn och adress, samt ålder på familjemedlemmar under 20 år vid familjemedlemskap.