Verksamhetsåret 2013

Den nya styrelsen är nu tillsatt och ser ut som följer:

Ordförande: Carina Karlsson

Viceordförande: Ninnie Westerback

Sekreterare: Anne-Louise Fogelström

Kassör: Katarina Norrgård

Ordinarie ledamöter:

Stig Wennström

Gunilla Wahlsten

Maiken Poulsen Englund

Kurt Skogberg

Suppleanter:

Eva Johansson

Elisabeth Ekman

Katarina Gäddnäs

Kiki Alberius -Forsman