Antologi i sikte

Föreningen planerar en antologi med texter om läsning och läsupplevelser.

Vässa pennorna! VI återkommer med närmare information till hösten.

Planerad utgivningstid är våren 2014.

Medlemsavgifter 2013

Medlemsavgiften per år är fortsättningsvis 10 euro, barn och ungdomar betalar 5 euro och familjemedlemskapet kostar 20 euro .

Betalas till ÅAB konto 660100-3619111

Ange namn och adress, samt ålder på familjemedlemmar under 20 år vid familjemedlemskap.

Verksamhetsåret 2013

Den nya styrelsen är nu tillsatt och ser ut som följer:

Ordförande: Carina Karlsson

Viceordförande: Ninnie Westerback

Sekreterare: Anne-Louise Fogelström

Kassör: Katarina Norrgård

Ordinarie ledamöter:

Stig Wennström

Gunilla Wahlsten

Maiken Poulsen Englund

Kurt Skogberg

Suppleanter:

Eva Johansson

Elisabeth Ekman

Katarina Gäddnäs

Kiki Alberius -Forsman